Módszertan-tár

A JÁTSSZ ZENÉT zongoraiskola a meglévő hangszeroktatási hagyományokra és a kodályi hagyatékra alapoz, ugyanakkor mind felépítésében, mind módszertani meggondolásaiban jelentősen eltér a hazánkban megszokott zenepedagógiai gyakorlattól. A tanítvány számára alkalmazható tudást szeretne adni, légyen az elméleti vagy gyakorlati ismeret.  Egyszerre akar keveset és sokat. Keveset, mert nem kíván több lenni, mint egy jól átgondolt kötet a zongoratanulmányok megalapozására. Ugyanakkor sokat, mert megkísérel minden, a hangszertanulás kezdeti szakaszában fontos területen segítséget nyújtani tanár és diák számára egyaránt. 

A kotta létrejöttének közvetlen apropója az volt, hogy a szülők részéről egyre nagyobb igény merült fel arra, hogy a zenei előképző időszakában gyermekük ne csak szolfézst tanuljon, hanem azzal párhuzamosan ismerkedjen meg a hangszerjáték alapjaival is. Ezért öt éve elindítottunk egy olyan kiscsoportos (3-4 főből álló) képzést, amely heti kétszer 45 percben a zongorajáték és a szolfézs alapjaival egyszerre ismerteti meg a gyerekeket. Ennek a speciális csoportnak készült eredetileg a kotta, mely az azóta eltelt évek alatt a napi gyakorlatban edződött, alakult  azzá, amit ma a kezükbe vehetnek.

E módszertani ötlettárral a kotta  hatékonyabb tanításához szeretnék segítséget nyújtani.

Hogyan használjuk az útmutatót?

Az útmutató elején általánosságban áttekintjük azokat a legfontosabb pedagógiai alapelveket, amelyek alapján a kotta felépül. Ahhoz, hogy a kiadványt a legjobb eredménnyel használjuk, ezt a részt érdemes elolvasni. Ezt követően a kotta egyes szakaszaihoz három-három fejezetet kapcsolunk.

  1. Mit? – Ez a fejezet felsorolásszerűen tartalmazza, hogy az adott szakaszban mely ismereteket célszerű megtanítani a tanítványnak.
  2. Miért? – Ezt a szakaszt azoknak érdemes elolvasni, akiket érdekel, a módszertan elméleti háttere is.
  3. Hogyan? Ebben a szakaszban gyakorlati tanácsokkal szolgálok a tananyag elsajátításához, és a kotta célszerű használatához.

E hármas elosztással a praktikus használatot szeretném elősegíteni. Mindannyian különbözőek vagyunk, épp úgy, mint a növendékeink. Válasszunk hát a három fejezetből kedvünk, tudásunk, időnk és vérmérsékletünk szerint! Mind az elméleti, mind a gyakorlati magyarázatok egy része nyilvánvalónak, gyakorlottabb kollégáim számára egyenesen feleslegesnek tűnhet. Azonban fiatalabb, kezdő tanártársaim talán ezeket sem fogják haszontalannak találni.

Feltöltés alatt…

Feltöltés alatt…

Feltöltés alatt…

Feltöltés alatt…

Feltöltés alatt…

Feltöltés alatt…

Feltöltés alatt…

Feltöltés alatt…